Tarieven

De tarieven die ik voor mijn werkzaamheden moet vragen zijn sterk afhankelijk van het type werkzaamheden, consultatie, eerste behandeling of vervolgafspraak, de reistijd en het aantal te behandelen paarden per adres.

De tarieven zijn o.b.v. de uitgevoerde verrichtingen en niet o.b.v. een uurtarief. En soms vermeerderd met reis- en verblijfkosten.

Over het algemeen is het tarief voor een volledige behandeling voor 1 paard op 1 adres € 75,- exclusief BTW. Binnen een straal van 25 km breng ik geen voorrijkosten in rekening. Daarboven wel, o.b.v. 25 cent p/km.

Omdat ik, voor de BTW, voorlopig gebruik maak van de kleineondernemersregeling (KOR)
hoef ik geen BTW af te dragen en dus ook niet in rekening te brengen voor werkzaamheden
in Nederland.

Scroll naar top